Bokrecension – Maraton och andra långlopp

När jag började med löpning för ett antal år sedan utgick jag från ett träningsprogram skrivet av Anders Szalkai via Marathon.se. Mitt mara-resultat blev inte i paritet med beräknade sluttiden på mitt valda program, men det berodde enbart på mig själv då jag hade alldeles för mycket uppehåll och avsaknad av långpass. Jag har sedan dess följt och blivit inspirerad av Anders artiklar och tv-/webbsändningar (Spring med mera) genom åren. Hans seger i Stockholm Marathon säger väl dessutom allt om att han är en extremt duktig löpare. Jag har länge funderat på varför han inte släpper en bok i och med hans erfarenhet, men nu behöver jag inte fundera på det längre, så tack Anders!

Maraton och andra långlopp som boken heter är ett mycket välkommet boksläpp, dels på grund av Anders mångåriga erfarenhet som jag nyss nämnde, men också på grund av inriktningen mot maraton/långlopp. Det finns ett antal böcker om maraton på engelska, men på svenska så är de nästintill obefintliga. Med tanke på detta och mitt intresse för maratonlöpning så förstår ni själva att det här är en bok som blev given i min samling!

Maraton och andra långlopp

(Beställ boken på ovan bildlänk)

Boken inleds med en introduktion om vad som krävs för att genomföra ett maratonlopp (vad man ska tänka på, förberedelser, etc.), sedan kan man läsa vidare om de viktigaste träningspassen för att bygga en tillräcklig träningsgrund för att kunna fullfölja distansen. För den som inte nöjer sig med att ”bara” komma i mål utan som också vill ha en så bra tid som möjligt, så följer ett kapitel med kvalitativ träning, det vill säga pass med fart och intensitet. En naturlig inledning på boken och ett smart upplägg med två inriktningar, beroende på om målet är att klara distansen eller om det är på en bestämd tid.

I kapitlet som behandlar Kvalitativ träning så har Anders arbetat fram en omfattande farttabell där man kan få fram sitt uppskattade tempo på olika träningspass (långpass, distans, tröskel, intervaller) baserat på sin nuvarande mara-/halvmarakapacitet. Det är en mycket intressant tabell och jag passade på att applicera den på mig själv. På intervallpassen stämmer den väldigt väl in på de tider som jag presterar. Däremot är riktvärdet för tröskeltempot för tufft, och framför allt den lätta distansfarten. Den lätta distansfarten ligger ca 10-15sek för fort för min del. Detta är dock givetvis riktvärden och han anger 10-15sek som ett rimligt tidsspann för hur det kan slå, och då hamnar jag precis inom rätt intervall. Min egen tolkning på varför jag ligger i utkanten av intervallet tror jag har att göra med min mängdträning som gör att jag måste hålla igen på distanspassen. Sedan säger det sig självt att tempo är väldigt individuellt och det framgår också tydligt i boken att detta är riktlinjer. Av nyfikenhetsskäl så kontaktade jag ändå Anders för en vidareutveckling av tabellen och hur han såg på mitt distanstempo och fick följande genomarbetade svar:

”Tabellen är ett grovt riktvärde som kan ge en indikation och vägledning för de som är osäkra. Viktigare gällande just distans tycker jag framgår högst upp på sidan 18:
”Jag sätter bara gränser uppåt i fart. Nedåt har jag ingen gräns när det gäller distanslöpning, mer än att det inte får gå onaturligt sakta”
Här utgår jag ju från mil tiden, och generellt tycker jag för många motionslöpare ligger för nära sitt max i farten på distans; – och om man tar in detta på dig tycker jag alltså att du ska ligga kvar i din distansfart. Speciellt när du har bra volym i din träning. Jag har ingen gräns i ”hur långsamt” en distans får gå bara steget känns naturligt. Det kan variera från dag till dag, och beror också givet på hur träningen ser ut totalt sätt vilken ju inte räknas in i tabellen. Jag hade en text i anslutning till tabellen om volym/kontra kvalitet där jag faktiskt angav att vid ”mer” volym kan man enkelt tillåta sig till lite lugnare farter än vad som anges. Av utrymmes skäl ströks detta (även fått ta bort annat) men hoppas och tror texterna och farttabellen ändå ger de svar jag vill.”

Vidare tar boken upp klassiker som löpteknik, samt styrke- och rörlighetsövningar. Det finns flertalet böcker som behandlar dessa avsnitt mycket mer djupgående, i och med detta så tycker jag att dessa avsnitt är tillräckliga och avskalade på ett bra sätt. Det är spännande att få reda på vilka övningar som han själv använde under sin elitkarriär, och som bevisligen har fungerat bra. Mellan ovan nämnda kapitel finns ett kapitel som jag vill hylla, Vinter- och löpbandsträning . Det tycker jag är ett mycket nyttigt avsnitt och är något som ofta glöms bort i andra böcker. Många löpare lägger skorna på hyllan vintertid, så det är viktigt att trycka på möjligheten att fortsätta att springa även under vintertid, antingen med hjälp av exempelvis dubbade skor, eller att springa inomhus på löpband. Anders nämner även skidåkning som bra altenativträning då vinterlöpning är mer slitsamt med tanke på underlag.

Därefter kommer ett kapitel som är än mer intressant, Sjukdomar, skador och återhämtning. Jag kan inte bedöma huruvida han har rätt i sina tips på behandlingar. Elitaktiva vill tillbaka i träning så fort som möjligt och sannolikt skulle inte sjukvården ha samma syn. Sjukvården har å andra sidan sällan förståelse för idrottare. Skador är tyvärr vanligt förekommande inom löpning så alla tips för snabb behandling är välkommet! Anders tar också upp hur man ska gå tillväga för att komma tillbaka till träningen igen efter ett oönskat uppehåll. Detta är något som jag vill belysa, och lägga stor vikt vid tack vare egen erfarenhet. Jag vet inte hur många gånger som jag har varit skadad/sjuk och sedan kastat mig rakt in i ett tufft träningsprogram för att sedan få bakslag. Här skriver Anders hur man lugnt och metodiskt istället ska gå tillväga för att undvika bakslag genom att försiktigt stegra träningen på rätt sätt. Kapitlet innehåller även korta avsnitt om återhämtning och överträning. Två viktiga ämnen med tanke på dagens stressade livssituation. Återhämtning lider det brist på hos många (mig själv inkluderat) och överträning verkar bli allt vanligare. Det känns som att detta ofta går hand i hand.

Anders Szalkai

(Bild hämtad från Bonnier Förlagen)

Det följer sedan ett kort kapitel om utrustning som känns överflödigt för den erfarne men viktigt för nybörjaren. Utrustning har blivit ett så brett område i takt med att utbudet ökar. Lägg därtill alla olika trender. Det är med andra ord ett svårt område men ändå vettigt att det inkluderats. Det är ju dessutom Anders egna erfarenheter han skriver om (området är ju väldigt individuellt) och han belyser enkelheten vilket jag tycker är viktigt. Något som överraskade mig positivt i kapitlet är att Babyjogger är en av produkterna som rekommenderas. Det är kul att det kommer från en elitlöpare och visar på möjligheterna som den kan skapa oavsett om man är elit eller motionär.

Boken rundar av med ett par kapitel som innehåller formtoppning, vad man ska tänka på inför loppet (kost, förberedelser, utrustning, med mera), och vad man ska tänka på under loppet. Det vill säga läsning som kretsar kring tävling. Här ger Anders många värdefulla tips och hans erfarenhet väger tungt.

Avslutningsvis finns det ett flertal träningsprogram baserat på olika sluttider på maran. Eftersom jag redan har hjälp med träningen på annat håll så har jag inte fördjupat mig i dessa program, men en kort överblick ser de väldigt genomarbetade ut. Med tanke på hans långa erfarenhet av program på Marathon.se så är jag övertygad om att han har hittat en riktigt bra mix och ett upplägg som passar de flesta!

Jag tycker att Anders har skrivit en komplett bok. Jag kan faktiskt inte komma på något kapitel som jag saknar och som borde funnits med. Boken blir inte bara komplett genom bredden i innehållet, utan även på grund av Anders erfarenhet. Han släpper boken i rätt tidpunkt då han både tävlat som elit- och motionärslöpare. Okej, jag kanske inte skulle klassa han som ”vanlig motionär” med tanke på att han fortfarande gör grymma tider, men i förhållande till elittiden så ser hans liv annorlunda ut idag. Den erfarenheten i att han har varit på båda sidor tror jag har varit viktig i skrivandet av boken eftersom han kan sätta sig in i fler människors livssituation.

Med tanke på bokens inriktning och Anders erfarenhet så hade jag högt ställda förväntningar, och dem motsvarande boken galant. En sak som jag kom att tänka på under tiden som jag läste är att den inte känns så ”journalistisk skriven”. Med det menar jag att den inte är så språkligt korrekt som många andra böcker, vilket är naturligt eftersom Anders har skrivit och formulerat sig helt på egen hand, utan hjälp från annan part. Det kanske kan tolkas som negativt, men i detta fall så är det menat som något väldigt positivt. Jag tycker att det gjorde boken mer personlig och läsupplevelsen blev därmed förstärkt. Vissa stunder kändes det nästan som en ljudbok och att jag hade Anders berättarröst i huvudet under tiden som jag läste.

Till er som är nyfikna/intresserade av maraton så ska ni givetvis slå till! Jag tycker den är mycket läsvärd! Är det något jag saknade så är det att läsa mycket mer om Anders aktiva karriär, men det var så klart inte syftet med denna bok. Jag passade dock på att fråga honom om en självbiografi och det verkade inte vara omöjligt, även om det inte kommer att ske närmsta tiden. Jag tycker dock att vi skapar en namninsamling så att vi gemensamt kan pusha han lite så den kommer på sikt! haha

Det går att provläsa ett urval från boken på följande länk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *