Jämförelse mellan januari 2012 & 2013

I samband med mitt föregående inlägg ”Lågpulspass och mängdträning!” så väcktes mitt intresse för att analysera och jämföra min träningsdata för januari mellan 2012 och 2013. Då var det sagt, och nu är det också gjort! 🙂

Det är de lugna passen som jag har jämfört för att se hur utvecklingen har sett ut, och utfallet är enligt nedan:

Jämförelse 2012 & 2013

Vad som inte kom som en överraskning är mängden. Jag var medveten om att den har ökat rejält i och med min satsning. Så kommer det förhoppningsvis även fortsätta se ut under hela 2013.

Däremot är det intressant att se att det är en extremt liten skillnad på andelen träning som jag klassade som lugnare löpning. Detta eftersom jag under 2012 tränade på egen hand, medans jag nu under 2013 har hjälp med träningsupplägget. Jag har alltså omedvetet haft ungefär samma fördelning!

Skillnaden i medelpuls är dock stor även om det procentuellt inte ser så mycket ut. Men jämför man knappa 149 i medelpuls mot dryga 156 så är det stor skillnad. En utav anledningarna tros vara att jag numera har förstått innebörden av att lugn löpning ska vara just lugn löpning. Under 2012 så var en del lugna pass ändå relativt ansträngande. Men faktum är ändå att min medeltid under 2013 är klart mycket bättre än under 2012. Jag kommer till det alldeles strax!

För att återgå till medelpulsen så är den ändå ganska hög båda åren i jämförelse med min beräknade maxpuls. Men detta var som sagt utefter en beräknad maxpuls och inte en verkligt uppmätt. Det ser med andra ord ut som att ansträningsgraden har varit ganska hög. Högre än vad jag har upplevt det som.

Jag var i föregående inlägg inne på att jag troligen har en högre maxpuls än vad beräkningen ger mig. När jag analyserade datan för 2012 så hittade jag en maxpuls på 199 under ett snabbdistanspass vilket besvarar min teori om att jag har en högre maxpuls. Jag är fortsatt intresserad av att göra ett riktigt test, men om jag utgår ifrån att 199 skulle varit min maxpuls under 2012 så har jag förenklat räknat med att den ligger på 198 under 2013, eftersom den minskar med åldern. Därmed skulle min medelpuls i relation till maxpuls vara mycket lägre procentuellt.

Jämförelse 2012 & 2013 Del2

Med dessa nya siffror så stämmer det bättre överens med min känsla i löpningen. Under 2013 är jag därmed nära de 70-75% som tidigare diskuterats som ett uppskattat mål på var man bör ligga för att bedriva lågpulsträning.

Nu ska jag återgå till tempoutvecklingen. Jag hade under 2012 som tidigare nämnt en högre medelpuls, för att jag troligen sprang lite tuffare på de lugnare passen mot vad jag gör idag. Men om man ser på medeltiden per kilometer så är det värdet mycket bättre idag!

Under 2012 var snittiden 4:57min/km. Under 2013 är motsvarande tid 4:43min/km! Jag har alltså:

  • Ökat mängden träning med 63%!
  • Förbättrat medelpulsen med knappt 5% på den lugnare distansen (ca 80% av totalmängden)
  • Förbättrat min snittid med knappt 5% på den lugnare distansen (ca 80% av totalmängden)

Denna kombination var ett mycket skönt besked och visar på att utvecklingen går stadigt framåt.

Min medelpuls har minskat trots en högre fart.

Min fart har ökat trots en ökad mängd.

Min mängd ökar och jag har fortsatt fått hålla mig skadefri!

Som sagt, det var en skön summering av vad som hänt på ett år. Nu gäller det att detta så småningom visar sig även i tävlingsresultaten, för annars kan det ju kvitta… 😉

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *