Löpanalys hos Salming (Motion Capture)

Nyligen var jag hos Salming i Göteborg för en analys av min löpteknik. De använder sig av ett helkroppsbaserat motion capture-system för en djupare inblick i löptekniken. Jag kommer vidareutveckla vad det innebär, men det skiljer sig så klart markant mot traditionell löpanalys där någon står jämte och iakttar/filmar.

Men först; Varför gjorde jag denna analys? Vad ville jag ha ut av den?

För det första så tycker jag det är riktigt roligt att testa på allt som har med löpning att göra. Många påpekar att det finns en övertro till löpteknik och att man ska lägga sin tid på att bara ge sig ut och springa, istället för att fokusera så mycket på detaljer. Jag håller med, men jag springer mycket också. Jag gör båda delar helt enkelt… hehe
För det andra så kändes denna analys väldigt avancerad och genomarbetad, så min förhoppning var ändå att kunna få ut något vettigt av den. Jag funderade över vad jag ville få för resultat/besked och det kanske låter illa, men jag skulle gärna höra att jag hade skitdålig teknik. Då finns det ju stor förbättringspotential… 🙂

På plats hos Salming inledde den testansvarige med instruktioner om motion capture-tekniken och hur testet skulle gå tillväga. De fäster ett flertal markörer över hela kroppen och med deras kamerasystem som mäter rörelser i 3D-teknik fångar de upp hur man rör sig, med allt från fötter, ben, höft, armar, händer etc. Baserat på hur fort man springer på 10km ska man springa i några olika hastigheter för att fånga upp rörelsemönstret i respektive hastighet.

Jag klev upp på bandet och inledde i ett uppvärmningstempo. Det var en märkning på bandet som man skulle ligga i linje med för bästa resultat. Det var dock inga problem då det var ett rejält band så man behövde knappast vara orolig över att trilla av. Därefter inleddes testet där jag sprang i tre olika farter; 4:17min/km, 3:45min/km och slutligen 3:20min/km.

 

Efter en del pustande (hade sprungit intervaller på förmiddagen vilket jag kanske inte borde) så lämnade vi bandet för att se resultatet. Den testansvarige inledde med att gå igenom det koncept som Salming följer när det kommer till allt från löpteknik till hur de utvecklar deras skor. Detta genom en illustration över ett hjul där han gick igenom det optimala rörelseomfånget från hur man rör sig i överkroppen, hur man aktiverar höft/bål, till kroppens position vid landning/frånskjut etc.

 

Jag tycker det är vettigt att man gick igenom detta efter själva löpningen. Om man börjar prata för mycket teknik innan löptestet så finns risken att man börjar tänka på förändringar i förebyggande syfte och faktisk inte springer så som man normalt gör. Då skulle resultatet bli missvisande…

Därefter gick vi in på djupet på mina resultat/rörelser där vi först diskuterade mina rörelser utifrån hur man bör röra sig. Upptill jämfördes man hela tiden med elit. Då kanske en del kan ifrågasätta varför man ska jämföras med elit? Många har inte några ambitioner att nå elit! Men jag tycker det är ypperligt och helt relevant att jämföra på detta sätt. Oavsett ambitioner så är syftet att förbättra löptekniken och vilka bör man då jämföra sig med om inte elit? Det finns förvisso inget som säger att en elitlöpare alltid har bäst teknik, men om man drar ett snitt över eliten finns det en relevans. Man måste ha en bra teknik för att kunna springa riktigt fort. Med andra ord tycker jag att det gav ett riktigt bra perspektiv!

När vi gick igenom analysdelen så förstod jag hur avancerat det är! Det var inte lite rörelser som vi gick igenom… och framförallt så var inte all fokus på klassiska saker som om man landade på framfot eller häl. Man såg istället till helheten där förändringar av rörelser i överkroppen kan leda till bättre landning och så vidare. Jag som är ganska nördig av mig vad gäller detaljer blev nästan överöst av all information, men bättre att det är åt det hållet så man verkligen känner att man får ut mycket av testet!

Jag kommer inte gå in i detalj på vad jag blev rekommenderad att korrigera. Men vad som kan vara väsentligt är om det kommer att ge något? För många gånger tror jag ändå det är svårt att förändra sitt löpsteg och sin löpteknik, och som jag var inne på inledningsvis så rekommenderar många att lägga tiden på att springa. Ju mer man springer desto bättre blir också tekniken. Övning ger färdighet…

Så var denna löpanalys värt någonting?
Ja jag tycker faktiskt det! Dels så fick jag svar på saker som jag i princip redan visste, eller som jag iaf förutspådde att jag behöver utveckla. Det får ju ses som ett kvitto på att testet är mycket pålitligt när det visar ett resultat som jag själv upplever som relevant. Om man av någon anledning ändå skulle tveka så får man se det bevisligen, både filmat i vanligt format, men främst i 3D utifrån de markörer som registrerar rörelserna.

Sedan kommer vi till nyttan av att få veta detta. Är det något som jag kan påverka?
När jag har gjort enklare analyser tidigare så har det aldrig mynnat ut i något av värde. Jag har försökt att tänka på ett par detaljer men så har det landat i en onaturlig löpstil och till slut är jag tillbaka i min invanda löpstil. Så blir det kanske delvis även efter detta test då en del nog är svårt att påverka/förändra. Skillnaden nu är dock att jag tycker att jag fick saker att jobba med som jag faktiskt kan förändra. Jag tror med andra ord att detta test kan leda till en förbättrad löpteknik. Till dessa tips fick jag också övningar, både rörelse- och styrkeövningar som ska hjälpa mig att nå dit. Som helhet är jag därmed väldigt nöjd med detta test!

Jag vill också passa på att lyfta att man får ta del av en gedigen rapport med alla filmsekvenser, jämförelser och de rekommendationer/övningar man fick. Med andra ord kan man fördjupa sig i lugn och ro på egen hand. Var det något som man glömt eller något man fortsatt undrade över så var det bara att slå dem en signal. Man behöver med andra ord inte vara rädd för att tappa all information.

Vad som ska förtydligas är att detta är ett test för löpteknik. Vad som hade varit mycket intressant är att även mäta min löpekonomi, det vill säga hur mycket energi jag gör av med i min löpning. Det finns ett annat koncept som heter MotionMetrix (som bland annat Runners Store erbjuder) som mäter löpekonomi. Eftersom Salmings Motion Capture system visar HUR man bör springa, och MotionMextrix visar OM man springer på ett ekonomiskt sätt så borde de komplettera varandra riktigt bra! Förslagsvis hade man kunnat börja mäta sin löpekonomi för ett nuläge, sedan göra löptekniktest för att se hur man kan förbättra löpsteget, och efter en tids träning göra ett uppföljande löpekonomitest för att se om man har lyckats förändra och därmed effektivisera sin löpning.

Avslutningsvis vill jag poängtera att jag inte fick något specialpris, så detta är INTE i samarbete med Salming… 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *