Resultatutveckling över Stockholm Marathon – Del 2

Staffan kommenterade mitt föregående inlägg om att det vore intressant att se hur stor andel som klarar exmepelvis tre timmars gränsen. Först tyckte jag att jag hade fått ut en tydlig trend redan, men håller nu i efterhand med om att det kan vara intressant att undersöka. Tre timmars gränsen är tuff, men den är fullt rimlig utan någon elitträning.

Jag har nu tittat på både herrar och damer. När det gäller damer så borde jag tagit en högre tid, men jag tar med denna data iaf.

Nedan är således en summering med antal som kom i mål och hur många som klarade det under tre timmar, samt procentsatsen under tre timmar.

För att inte behöva analysera alltför mycket data så har jag gjort ett linjediagram med en kurva för män respektive kvinnor (Grön kurva = män, Orange kurva = kvinnor).

Vad man kan utläsa av detta är återigen att tiderna försämras. Personligen tycker jag att en tre timmars gräns inger en viss respekt, och jag kämpar själv för att försöka nå den. Men det är gräns som jag tidigare nämnde som ska vara fullt möjlig att slå för många utav oss. Nu utgår min analys på männen, jag vet inte till vilken tid man skulle ”omvandla” tre timmars gränsen för kvinnor för att få en rättvisare bild.

Främsta anledningen till den vikande trenden är med stor sannolikhet mindre träning. Jag var först inne på att antalet deltagare har ökat en hel del och att det i takt med detta finns plats för fler motionärer som drar ner den procentuella fördelningen, och visst ligger det troligen en sanning i det. Men om man tittar på antalet som klarar sig under tre timmar i mål så är det ändå mycket lägre än vad det var förr. Så mycket ligger nog istället i träningsmängden. De första tio åren på manliga sidan så var det i snitt 700st som sprang under tre timmar. Motsvarande siffra idag är 253. Det har alltså minskat med 64%! Detta trots att deltarantalet alltså är mycket högre.

Något man kunde utläsa i föregående inlägg var att det fanns ett samband mellan segertiden och topp-100 tiden. Det är något som man kan se även här i kurvorna för män och kvinnor, de följer varandra väldigt väl. Återigen är det troligen de yttre faktorerna som bansträckning, vädet etc som är orsaken till kurvorna följer varandra.

Observera att jag inte har ”tvättat” igenom resultaten för att endast få de svenska. Det kan mycket väl vara så att det internationella deltagandet var procentuellt större förr och bidrog till bättre tider. Detta har jag som sagt ingen siffra på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *