Uppföljning av kolesterol

Jag har varit och följt upp mina kolesterolvärden, det har gått tre månader sedan jag senast testade dem. Jag vet inte om jag behöver lägga så stor vikt vid kolesterolet längre, men eftersom ”för högt” kolesterol är något som motståndarna av LCHF och läkare ofta nämner så kan det vara intressant att följa utvecklingen.

Rädslan av för högt kolesterol har varit en följetång den senaste tiden och jag har på nytt ökat mitt totala kolesterol jämfört med för tre månader sedan. Eftersom jag redan då hade högt, och att det nu har ökat ytterligare, så skulle det i mångas ögon innebära att jag skulle behöva ta kolesterolsänkande medicin omgående, eller alternativt ändra tillbaka kosten igen. Nu är jag ingen expert i området utan jag går på min känsla utefter vad jag kan läsa ifrån olika håll. Det kanske visar sig vara skadligt med för högt totalkolesterol, men just nu tror jag mer på de som förespråkar att titta på fördelningen av kolesterolet istället för att skrämmas av totalen.

För det är faktiskt så, att även om mitt totala kolesterol har ökat så har fördelningen förbättrats. Triglyceriderna har nått samma låga nivå som jag hade för ett halvår sedan. Det goda kolesterolet (HDL) har ökat och det onda kolesterolet (LDL) har minskat. Totalkolesterol/HDL som man kan se som ett mätvärde har även det förbättrats.

Jag kommer troligtvis göra nya tester igen om tre månader då jag tycker det är kul att följa upp. Därefter känns det rimligt att minska frekvensen av testerna men jag tror att det kan vara fortsatt intressant att följa utvecklingen under en längre tid.

Återigen så har jag lagt in mina nya värden (längre ned) i ett utdrag ifrån Kostdoktorn.se i samband med hans rekommendationer och riktlinjer. Angående min oro efter föregående test då mina värden hade försämrats så fick jag följande svar ifrån honom:

”Personligen hade jag inte oroat mig, Kolesterolet kan ibland stiga på LCHF men det är ofta övergående och man brukar se just samma fina fördelning med lite TG o mycket HDL.”

I och med mitt nya test så visar det sig att han hade rätt. Denna gång så har jag bett min läkare (som har gett mig remiss att ta proverna) om ett utlåtande. Jag vet inte vilken sida han står på men tror att han förespråkar den klassiska synen att se på totalkolesterolet. I mitt provresultat fick jag nämligen bara totalkolesterolet samt en kommentar att det fortfarande är väldigt högt och att jag får ta nytt test igen om tre månader om jag skulle vilja ändra tillbaka kostupplägget igen. När jag sedan mejlade honom och bad om fördelningen så fick jag snabbt svar med alla värden. Jag satte sedan in dessa värden i samma summering som jag hämtat ifrån Kostdoktorn nedan och skickade över för en kommentar. Jag har tyvärr inte fått svar ännu men hoppas på återkoppling med hans syn på saken. Oavsett om jag får återkoppling eller ej så har han varit väldigt tillmötesgående med att ge mig remisser då jag nämnt för honom om LCHF, så jag antar att han är lika nyfiken som jag med en uppföljning! 🙂

Jonas Berggvist har skrivit ett läsvärt blogginlägg angående kolesterol om ni klickar er vidare via nedan länk!
http://www.jonasbergqvist.se/blogg/2012/2/29/kolesterol-for-dummies/

Utdrag ifrån Kostdoktorn.se med mina värden inlagda:

Totalkolesterol: I de flesta fall ett rätt dåligt mått på risk ensamt. Ofta rekommenderas värdet vara under 5,0 – vilket egentligen endast gäller redan hjärtsjuka. För i övrigt friska är det en orimlig nivå för behandling – 70% av svenskar mellan 30-50 år har högre värde, och 90-95% av svenskar över 50 år. Svårtolkat och av begränsat värde utan att relatera till övriga kolesterolprover.

 • 15/ 9: Mitt värde var 6,3.
 • 15/12: Mitt värde var 9,2.
 • 15/3: Mitt värde var 9,6

Triglycerider: Lågt värde är bra. Bör åtminstone vara under ca 1,7 .

 • 15/9: Mitt värde var 0,6.
 • 15/12: Mitt värde var 0,7.
 • 15/3 Mitt värde var 0,6.

HDL: Det goda kolesterolet. Högt värde är bra, naturligt fett höjer HDL. Låga värden ger ökad risk för hjärtsjukdom. Bör åtminstone vara över ca 1,0 (män) eller 1,3 (kvinnor).

 • 15/9: Mitt värde var 2,2
 • 15/12: Mitt värde var 2,3.
 • 15/3: Mitt värde var 2,7.

LDL: Det onda kolesterolet. Ofta rekommenderas värdet vara under 3,0. Det är dock ett lurigt värde att tolka då LDL består av olika storlekar, där de små är de farliga. Ett lågt triglyceridvärde (och högt HDL) antyder att det mesta av LDL bör vara snällare stora partiklar – då kan man antagligen ha betydligt högre LDL utan ökad risk. Ett högt triglyceridvärde (och lågt HDL) antyder att det finns mer av de små farligare LDL-partiklarna. För övrigt verkar LDL-värdet av analystekniska skäl ofta överskattas när triglycerider är under 1,1 (vanligt vid lågkolhydratkost). Svårtolkat och av begränsat värde utan att relatera till övriga kolesterolprover.

 • 15/9: Mitt värde var 3,9.
 • 15/12: Mitt värde var 6,6.
 • 15/3: Mitt värde var 6,4.

Totalkolesterol/HDL: Lågt är bra, rekommenderas vara under 6. Om man vill ha ett enda enkelt mått utifrån traditionella kolesterolvärden på risk för hjärtsjukdom har detta visat sig vara det bästa. Det säger mycket mer än totalkolesterol, LDL, och mer även än triglycerider. Det är även bättre än LDL/HDL som ibland används. Säkrast riskvärdering. Lågt är bra. Bör åtminstone vara under 6, än hellre under 5 och allra helst under 4.

 • 15/9: Mitt värde var 2,86
 • 15/12: Mitt värde var 4
 • 15/3: Mitt värde var 3,56.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *